jula_s

20 tekstów – auto­rem jest ju­la_s.

Za ok­nem piękna wios­na, a w ser­cu sza­ra, smut­na jesień... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 kwietnia 2011, 17:49

Ciągle płynę w oceanie życia.... nie pod­dam się... nie utonę.... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 listopada 2010, 20:06

Dot­knąć słońce i skraść je­go pro­myk dla siebie.... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 maja 2010, 12:13

myśli w mej głowie smutną me­lodię wciąż grają.... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 6 maja 2010, 21:28

Wal­czyć o każdą "kroplę" szczęścia...
I nig­dy nie pod­dać się.... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 maja 2010, 22:56

A płomień nadziei co­raz mniej­szy....Oby nie zgasł.... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 kwietnia 2010, 23:26

Roz­ma­wiam sa­ma z sobą,
bo tyl­ko ja siebie ro­zumiem... niestety... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 22 kwietnia 2010, 00:18

Królową być na szachow­ni­cy życia... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 21 kwietnia 2010, 14:57

Szko­da, że nie mam ko­loro­wych kredek,
po­malo­wałabym sza­ry świat,
który mnie otacza... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 16 kwietnia 2010, 17:51

Bo we mgle widzę pro­mień, który rozświet­la mo­je życie... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 kwietnia 2010, 22:48
jula_s

Patrzeć w słońce.... dławić płacz....

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność